Arocs

Arocs

ARO142711
Arocs
Arocs ARO142711

Bất kể đó là xe máy kéo nửa rơ moóc, xe nền tảng, máy trộn xi măng hay máy xúc lật hạng nặng: Các biến thể trên đường và tất cả các bánh của Arocs cung cấp một phương tiện đặc biệt mạnh mẽ, linh hoạt, được chuẩn bị tối ưu để sử dụng cho hầu hết mọi công trình thử thách vận chuyển.

Mạnh mẽ.

Sức mạnh và khả năng tải của Arocs đã được phản ánh trong các xe taxi định hướng thực tế. Cả trong thân xe bền, đặc biệt chống chịu và trong thiết kế mạnh mẽ, thể thao.

Hiệu quả.

Kết hợp những gì thuộc về nhau: RoadEffic kết hợp chi phí tổng thể thấp với mức độ an toàn cao và sử dụng phương tiện cao. Để có hiệu quả vận chuyển hơn nữa.

 

Thuộc tính
Giá thành
Liên hệ
Liên hệ